GTP Yatırım Ortaklığı

Yatırım Ortaklığı Uygulaması, küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerinin bir havuzda toplanarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırılması ve elde edilen kazançların payları oranında dağıtılmasına imkan veren bir uygulamadır. Yatırım Ortaklığı Uygulaması; Yabancı Özel ve Kamu Borçlanma Senetleri ve Hisse Senetleri işlemleri, Türkiye’de kurulan ortaklıklara ait Hisse Senetleri/Borçlanma Senetleri/Kamu Borçlanma araçlarının portföye alım-satım işlemlerinin alınmasına olanak veren yapısı bulunmaktadır. Bununla birlikte geliştirilen yapısı sayesinde Yatırım Ortaklığı, Yabancı Vadeli İşlem ve Opsiyon araçları ve Takasbank nezdinde yapılan Ödünç Menkul Kıymet işlemleri uygulamaları yazılım sisteminin içeriğine dahil edilmiştir.