GTP Fon

Menkul kıymet yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları, özel fonlar ve Gayrimenkul Yatırım fonları için  portföy işlemleri ve tüm operasyonel işlem girişlerinin yapılarak, fon değerlemelerini yapan, tüm muhasebe kayıtlarını oluşturan, yasal ve yönetimsel raporlar içeren bir yazılımdır.

 

Fon Saklama Uygulaması ise SPK’nın konuyla ilgili mevzuatlarına, kanun ve tebliğlere uygun olarak hazırlanmıştır. Esnek ve parametrik yapısı sayesinde kanun ve mevzuatlarda yapılan her türden değişiklikler yazılıma kısa sürede eklenebilmektedir. Portföy ve Hesap Grupları bazında Takasbank bildirimlerinin oluşturulabilmesi sağlanmaktadır.